Ulleberg gård klokketårn

For den historiske gården Ulleberg konstruerte og bygde vi et vakkert klokketårn. Selve tårnet ble bygget i moduler, som så ble montert på toppen av låvetaket.